Kronhusteaterns Vänner

Intresset för Kronhusteatern var stort bland publiken, och det bestämdes att en vänförening skulle bildas.

Varje kväll berättade värdinnan om Kronhusteaterns Vänner, och hemsidan skapades i all hast för att finnas där och möta publiken om de sökte på kronhusteaternsvanner.se.

I ett startskede finns bara lite välkomnande text, men informationen och funktionen kommer att fyllas på.

Följ gärna med på resan med Kronhusteatern genom att fylla i formuläret på sidan!