Webbplats, hemsida, sajt, webbsida...

Kärt barn har många namn sägs det ju, de beskriver dock alla samma sak, nämligen den plats på webben som är presentationen för just ditt företag. 

Den kan vara allt från en så kallad onepager till en med djupare struktur, huvudsaken är dock att den finns, oavsett hur aktiv du är på t.ex. Facebook. Fördelen med hemsidan kontra sociala medier är att där äger du alltid ditt innehåll själv.

En webbplats är ju så mycket mer än bara “nåt man ska ha”.

Rätt använd kan den ha många betydelser och funktioner:

  • Generera nya affärer
  • Underlätta för potentiella kunder att skicka förfrågningar
  • Visa upp dina referenser
  • Ge mervärde för dina besökare genom t.ex. en blogg

Men framför allt: din webbplats är alltid öppen – dygnet runt!

Exempel ur portfolion:

Lägg till fler funktioner till din webbplats!

Jag tycker att det bästa är att låta webbplatsen jobba för dig så mycket som möjligt. Vad menar jag då med det? Jo, såhär:

  • Driver du städbolag? Låt möjliga kunder fylla i ett formulär för att få en offert.
  • Driver du frisersalong? Låt dina kunder boka sin tid direkt på din webbplats.

…och så vidare. Det finns egentligen inga gränser för vad du kan använda din hemsida till, det mesta går att koda fram, och när man använder WordPress är chanserna goda att någon annan redan gjort det…! 

Det viktigaste att tänka på är dock att en webbplats inte behöver sluta vid att vara en informationspelare, den kan också jobba för dig!